Odpowiedz na pytania zawarte w formularzu.

Przygotowaliśmy krótką ankietę, która pozwoli na dostosowanie umowy współpracy B2B do Twojej działalności.

W ankiecie pytamy o najważniejsze kwestie i przedstawiamy opcje odpowiedzi. Prosimy o wypełnienie ankiety poprzez dokonanie wyboru tylko jednej odpowiedzi dla każdego pytania, a także (w miejscach, w których zostało to zaznaczone) – uzupełnienie odpowiedzi.

Umowa, która przygotujemy w oparciu o ankietę będzie dedykowana do współpracy z wykonawcą – tj. osobą, której chcesz zlecić wykonanie określonych zadań.

W ankiecie Ciebie określamy zleceniodawcą.

Jeśli masz jakieś pytania lub wątpliwości – skontaktuj się z Nami.

Klikając "Wyślij" akceptujesz nasze Ogólne Warunki Umów. Twoje dane będą przetwarzane zgodnie z naszą Polityką Prywatności.
1Takie zestawienie jest wymagane zgodnie z prawem, jeśli mamy do czynienia z wykonawcą, który zawiera m.in. tego rodzaju umowę jak umowa, której dotyczy ta ankieta i prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, nie zatrudniając pracowników i nie zawierając umów ze zleceniobiorcami (podstawa prawna art. 8 b ustawy z dnia 10 października 2022 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę). W pozostałych przypadkach zestawienie jest opcjonalne.
2Zgodnie z aktualnym stanowiskiem organów publicznych, jeśli wykonawca korzysta ze sprzętu zleceniodawcy nieodpłatnie, a udostępniony mu sprzęt stanowi cały sprzęt niezbędny do wykonania umowy przez wykonawcę, to umowa B2B upodobnia się i może zostać uznana za umowę o pracę, wraz z wszelkimi tego konsekwencjami. Może jednak zaistnieć sytuacja, kiedy takie nieodpłatne udostępnienie ma miejsce i jest uzasadnione – np. ze względu na konieczność zachowania poufności danych, bezpieczeństwa środowiska pracy.
3Dotyczy sytuacji, w której wynagrodzenie wykonawcy jest przewidziane w stałej stawce miesięcznej.
4W umowie B2B teoretycznie nie ma obowiązku ustalania i wypłaty wynagrodzenia dla wykonawcy za ustanowiony dla niego zakaz prowadzenia działalności konkurencyjnej, po ustaniu umowy. Taki zapis może jednak zostać uznany za nieważny, jeśli w przypadku sporu sąd uzna, że jest np. niezgodny z zasadami współżycia społecznego – a może tak się stać gdy np. wskutek zakazu konkurencji wykonawca zostanie w rzeczywistości pozbawiony możliwości zarobkowania.